Om Nödsändaren

Nödsändaren är en lösning för att med hjälp av pejlingsutrustning leta efter försvunna personer. Lösningen utvecklades för cirka 15 år sedan i ett samarbete mellan polisen och det privata näringslivet. Polisdistrikt runt om i landet är utrustade med pejlingsutrustning.

Användaren bär nödsändaren på handleden som ett armbandsur. Sändaren är passiv och aktiveras av polisen först när ett försvinnande konstaterats. Efter aktivering sänder nödsändaren ut radiosignaler som polisen kan pejla. Polisen pejlar nödsändaren från bil eller till fots. Sändaren är vattentät och fungerar dygnet runt både inom- och utomhus.

Nödsändaren bärs främst av personer med demens som på grund av bristande orienteringsförmåga riskerar att gå vilse.

Nödsändaren är ett hjälpmedel för polisen och det är upp till polisen att välja att aktivera den. Beroende på olika omständigheter kan polisen välja att inte aktivera nödsändaren utan genomföra eftersök på annat sätt.


Information till Polisen

Kort checklista när personer med nödsändare rapporteras saknade:
1. Kommunens omsorgspersonal eller anhörig är instruerade att ringa på tel. nr. 114 14.
2. De ska då uppge personens namn, personnummer eller nödsändarnummer (t.ex. D31234) samt i vilken kommun personen är hemmahörande.
3. Om polisen beslutar att använda nödsändaren för att söka efter personen aktiveras den genom att polisen ringer på telefonnummer 035-12 07 00. Telefonnumret går till Phoniro nödsändartjänst som är bemannad dygnet runt.

För vägledning vid pejling vänligen ladda ned polisens manual eller se instruktionsvideon som du finner längst ner på denna sida.

Information till kommunen

Kort checklista till vård- och omsorgspersonal vid ett försvinnande:
1. Sök först efter personen i närområdet.
2. Kontrollera om nödsändaren finns kvar i hemmet.
3. Ring polisen på telefonnummer 114 14 för att anmäla försvinnandet. Hänvisa gärna till denna websida.
4. Uppge att den försvunna personen bär en Phoniro nödsändare.
5. Uppge brukarens namn och/eller personnummer och/eller nödsändarnummer. Ange vilken kommun det gäller.
6. Lämna hemtjänstpersonalens kontaktuppgifter till polisen.
7. Polisen kan nu aktivera nödsändaren som ett hjälpmedel i eftersökningen av den försvunna personen.
8. Fortsätt att söka efter personen i närområdet!

Kontakt

Nödsändaren aktiveras av Phoniro nödsändartjänst:
Telefonnummer: 035-12 07 00

Tjänsten administreras av Phoniro Systems AB:
www.nodsandartjanst.se Telefonnummer: 010- 4567 200